Posted in: NO

På hvilken slitedybde begynner dekkene å miste viktige egenskaper?

Mønsterdybde er veldig viktig for dekkets sikkerhet. Når du har gått under 4 mm, mister du ofte mange viktige sikkerhetsfunksjoner. Blant dem er risikoen for vannplaning og bremselengde, noe som øker drastisk. Sørg for å bytte til nytt dekk når du når dette nivået. Dette gjelder både vinterdekk og sommerdekk.

Posted in: US

It is important to get low-rolling resistance tires for hybrid cars

The importance of low-rolling resistance tires becomes even more important when owning a hybrid or electrical car. Let’s face it the whole reason people invest in these types of cars is because they care about the environment. So why are low-rolling resistance tires better for the environment? This is because low-rolling resistance tires are designed […]